17.05.2022 Sprzedaż / Najem / Dzierżawa nieruchomości

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmujący nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. 3 Maja 46

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 17 maja do 7 czerwca 2022 roku.

Sprawę prowadzi Marcin Młynarczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.