20.12.2022 Komunikaty / Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do najmu, obejmujący nieruchomość położoną w Sieradzu przy ul. 3 Maja 7.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 20 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 roku.
Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 133.