30.06.2021 Pomoc dla przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy,

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż w dniu 22 czerwca 2021 roku została podjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwała Nr XXXII/424/21 zmieniająca Uchwałę Nr XX/306/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Warunkiem ubiegania się o ulgi w spłacie należności przypadających za okres do dnia zniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jest złożenie wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną. Wzory w załączeniu.