04.01.2021 Pomoc dla przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy,

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż w dniu 15 grudnia 2020 roku została podjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwała Nr XXIV/369/20 zmieniająca Uchwałę Nr XX/306/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (treść w załączeniu). Wskazana uchwała dotyczy wydłużenia okresu za jaki mogą być przyznane ulgi w spłacie należności od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Warunkiem ubiegania się o ulgi w spłacie należności przypadających za okres do 30 czerwca 2021 roku, nie dłużej jednak niż do upływu ustania stanu epidemii, jest złożenie wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną. Wzory w załączeniu.