30.09.2020 Pomoc dla przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy,

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż w dniu 29 września br. została podjęta przez Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwała Nr 984/20 w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (treść w załączeniu). Wzór wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną, który jest warunkiem ubiegania się o ulgi zgodnie z Uchwałą Nr XX/306/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego stanowi załącznik do niniejszej informacji.