23.09.2020 Pomoc dla przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy,

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż w dniu 15 września br została podjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwała Nr XX/306/20 w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (pełna treść w załączeniu). Zgodnie ze wskazaną uchwałą należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości i lokali w najem lub dzierżawę, przypadające za okres od 1 marca 2020 roku do 30 września 2020 roku, mogą zostać: umorzone w całości lub części, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone, płatności tych należności mogą zostać rozłożone na raty.

Warunkiem ubiegania się o ulgi, o których mowa wyżej, jest złożenie wniosku według wzoru określonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Wzór wniosku zostanie upubliczniony po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Województwa Łódzkiego.