ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Żeromskiego 31.

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Wycieczkowej 86.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 28 listopada do 19 grudnia 2023 roku. Sprawę prowadzi Agnieszka Miłosz, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący lokal mieszkalny nr 19 położony w Warcie, przy ul. Sieradzkiej 3

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 28 listopada do 19 grudnia 2023 roku. Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 9 stycznia 2024 roku. Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego – Łódź, ul. Kamińskiego 7/9. Sprawę prowadzi Agnieszka Miłosz, pok. 104, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Główny Specjalista ds. Przeciwpożarowych i Obronnych

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem miejsc postojowych nr 1, 2 3, pod wiatą, usytuowaną na nieruchomości położonej w Łasku, przy ul. 9 Maja 50.

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Referent ds. Eksploatacji i Remontów

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów / Starszy Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Inspektor ds. Finansowo – Księgowych

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej