ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego
przeznaczonych do oddania w użyczenie, obejmujący nieruchomość położoną w Łowiczu przy ul. Topolowej 5

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 9 czerwca do 30 czerwca 2022 roku. Sprawę prowadzi Marcin Młynarczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko : Naczelnik Wydziału Inwestycji

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko : Główny Specjalista ds. Inwestycji

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko : Podinspektor/Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem części powierzchni dachu budynku usytuowanego na nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Limanowskiego 200.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmujący nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. 3 Maja 46

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 17 maja do 7 czerwca 2022 roku. Sprawę prowadzi Marcin Młynarczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko Inspektora ds. Finansowo – Księgowych

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do zbycia, obejmujący nieruchomość położoną w Skierniewicach, przy ul. Nowobielańskiej 61.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 4 maja do 25 maja 2022 roku.   Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 15 czerwca 2022 roku. Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego – Łódź, ul. Kamińskiego 7-9.   Sprawę prowadzi Beata Włodzimierska, pok. 103,  tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 131.  

Dowiedz się więcej