ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Żeromskiego 31.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 10 do 31 października 2023 roku. Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 21 listopada 2023 roku. Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego – Łódź, ul. Kamińskiego 7/9. Sprawę prowadzi Agnieszka Miłosz, pok. 104, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do najmu, obejmujący nieruchomość położoną w Łasku, przy ul. 9 Maja 50.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 10 do 31 października 2023 roku. Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 133.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie, obejmujący nieruchomość położoną w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 3 do 24 października 2023 r. Sprawę prowadzi Agnieszka Miłosz, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do użyczenia, obejmujący nieruchomość położoną w Łowiczu, przy ul. Topolowej 5.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 3 do 24 października 2023 roku. Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 133.

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Inspektor ds. Finansowo – Księgowych.

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do najmu, obejmujący nieruchomość położoną w Sieradzu przy ul. 3 Maja 7.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 26 września do 17 października 2023 roku. Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 133.

Dowiedz się więcej

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Wielkopolskiej 70/72.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 26 września do 17 października 2023 roku. Sprawę prowadzi Agnieszka Miłosz, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 132.

Dowiedz się więcej

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów / Starszy Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów

Link do ogłoszenia

Dowiedz się więcej