22.12.2021 Sprzedaż / Najem / Dzierżawa nieruchomości

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w warcie, przy ul. sieradzkiej 3, wyznaczonym na dzień 31 stycznia 2022 r.