Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny - Sieradz, pl. Wojewódzki 3

04.04.2017

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 4 do 25 kwietnia 2017 roku.

Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości,

na podstawie art. 34., ust. 1., pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 16 maja 2017 roku.

Sprawę prowadzi Agnieszka Drozda, pok. 104,  tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 132.

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w najem - Łowicz, Ułańska 2

28.03.2017

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, informuje, że w dniu 28 marca wywieszony będzie na tablicach ogłoszeniowych w siedzibach ZNWŁ oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a także na stronie internetowej www.lodzkie.pl, wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w najem, obejmujący nieruchomość położoną w Łowiczu , ul. Ułańska 2. 

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Łódź, al. Włókniarzy 205

21.03.2017

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, informuje, że w dniu 14 marca wywieszony będzie na tablicach ogłoszeniowych w siedzibach ZNWŁ oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a także na stronie internetowej www.lodzkie.pl, wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi , al. Włókniarzy 205.

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do najmu - Zgierz, ul. 3 Maja 46

21.03.2017

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, informuje, że w dniu 21 marca wywieszony będzie na tablicach ogłoszeniowych w siedzibach ZNWŁ oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a także na stronie internetowej www.lodzkie.pl, wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do najmu, obejmujący nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy 3 Maja 46.

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do najmu - Łódź, ul. Narutowicza 122

14.03.2017

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, informuje, że w dniu 14 marca wywieszony będzie na tablicach ogłoszeniowych w siedzibach ZNWŁ oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a także na stronie internetowej www.lodzkie.pl, wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do najmu, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi przy ulicy  Narutowicza 122.

Dla niesłyszących