Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi - Łask, ul. 9 Maja 50

09.01.2018

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 9 do 30 stycznia 2018 roku. Sprawę prowadzi Agnieszka Drozda, tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 132.

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej - Łódź, Wycieczkowa 86

19.12.2017

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 19 grudnia 2017 roku do 9 stycznia 2018 roku. Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 133.

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - Łask, ul. 9 Maja 50

12.12.2017

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 12 grudnia 2017 roku do 2 stycznia 2018 roku. Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 133.

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym - Łask, ul. 9 Maja 50

12.12.2017

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 12 grudnia 2017 roku do 2 stycznia 2018 roku.

Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 133.

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do najmu w trybie przetargowym - Łask, ul. 9 Maja 50

12.12.2017

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 12 grudnia 2017 roku do 2 stycznia 2018 roku.

Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 133.

Dla niesłyszących