Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi

08.09.2020

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 8 do 29 września 2020 roku.

Sprawę prowadzi Aneta Stępniak-Pytel, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Wykazu nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do dzierżawy, obejmującego nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Aleksandrowskiej 159.

08.09.2020

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 8 do 29 września 2020 roku.

Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, pok. 104,  tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 133.

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do najmu, obejmującego nieruchomość położoną w Łowiczu, przy ul. Ułańskiej 2.

06.08.2020

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 6 do 27 sierpnia 2020 roku.

Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, pok. 104, tel. 042 205-58-71, wewnętrzny 133.

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do użyczenia, obejmującego nieruchomość położoną Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. św. Antoniego 47.

06.08.2020

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 6 do 27 sierpnia 2020 roku.

Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 133.

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do oddania w najem, Sieradz ul. Warneńczyka 1.

21.07.2020

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 21 lipca do 11 sierpnia 2020 roku.

Sprawę prowadzi Aneta Stępniak-Pytel, tel. 42 205-58-71; wewnętrzny 130.

Dla niesłyszących