Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do dzierżawy - Łódź, Drewnowska 63-75

31.07.2018

Do dzierżawy przeznaczone są trzy oddzielne fragmenty działki gruntu, leżące przy jej granicy, wzdłuż ulicy Drewnowskiej, będące podstawą dla nośników reklamy.

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 31 lipca do 21 sierpnia 2018 roku.

Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, pok. 104,  tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 133.

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do sprzedaży - Rawa Mazowiecka, ul. Jeżowska 10

24.07.2018

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 24 lipca do 14 sierpnia 2018 roku. Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 4 września 2018 roku. Sprawę prowadzi Agnieszka Drozda, pok. 104, tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 132.

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do sprzedaży - Warta, ul Sieradzka 6

17.07.2018

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 17 lipca do 7 sierpnia 2018 roku. Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 28 sierpnia 2018 roku. Sprawę prowadzi Agnieszka Drozda, pok. 104, tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 132.

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

22.05.2018

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 22 maja do 12 czerwca 2018 roku. Sprawę prowadzi Agnieszka Drozda, tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 132.

Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego przeznaczonych do sprzedaży - Uniejów, Targowa b. n.

15.05.2018

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 15 maja do 5 czerwca 2018 roku.

Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości,  na podstawie art. 34., ust. 1., pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 26 czerwca 2018 roku.

Sprawę prowadzi Agnieszka Drozda, pok. 104,  tel. 042 205-58-71; wewnętrzny 132.

Dla niesłyszących