Odwołanie drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości położonej w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2 – 25 kwietnia 2022 roku

Sprzedaż

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ODWOŁUJE

drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonej w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2,
wyznaczony na dzień 25 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.00

Powodem uzasadniającym odwołanie przetargu są nowe okoliczności faktyczne, powodujące konieczność ponownej analizy sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.