INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 8 CZERWCA 2021 R.

Najem / Dzierżawa

INFORMACJA  O WYNIKU PRZETARGU NA NAJEM TRZECH LOKALI NIEMIESZKALNYCH ORAZ CZĘŚCI OGRODZENIA NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁASKU PRZY UL. 9 MAJA 50.

Ustby Nieograniczony

DATA PRZETARGU: 08.06.2021