INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 23 SIERPNIA 2021 R.

Najem / Dzierżawa

INFORMACJA  O WYNIKU PRZETARGU NA NAJEM DWÓCH LOKALI NIEMIESZKALNYCH W BUDYNKU NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁASKU PRZY UL. 9 MAJA 50, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 23 SIERPNIA 2021 R.

Ustny Nieograniczony