Zgierz, 3 Maja 46

opis nieruchomości
 • Nieruchomość gruntowa zabudowana;
 • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego;
 • Księga wieczysta nr LD1G/00043146/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgierzu;
 • Działka ewidencyjna o numerze 357/32  w obrębie 0129 miasta Zgierza;
 • Powierzchnia działki wynosi 1,6132 ha.

Zespół budynków dawnego Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego im. S. Żeromskiego, usytuowany w Zgierzu przy ul. 3 Maja 46 figuruje w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz
w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Zgierza.

Nieruchomość położona jest w południowo – zachodniej części Zgierza. Do centrum miasta: administracyjno – biurowego oraz handlowo – usługowego można dojechać komunikacją samochodową w ciągu ok. 5 minut. W sąsiedztwie nieruchomości usytuowany jest między innymi Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego.

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie ulicy Stefanii Kuropatwińskiej  oraz  ulicy  3 Maja 46 ( droga krajowa  71). Droga krajowa nr 71 prowadzi na południe w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego. 

Działka  nr 357/32 zabudowana jest czterema budynkami:

1. budynkiem główny szkoły posiadający trzy kondygnacje  nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną pod częścią budynku, fundamenty murowane z cegły ceramicznej, ściany nośne z cegły ceramicznej, konstrukcja dachu drewniana płatwiowo-kleszczowa, stropy między kondygnacjami drewniane. 

Parametry techniczno-użytkowe

 • Powierzchnia zabudowy               1961,00 m2                         
 • Powierzchnia użytkowa                3573,60 m2                
 • Kubatura                                    21 700,00 m2

2. budynkiem gospodarczym o jednej kondygnacji naziemnej plus poddasze, murowany z cegły pełnej, więźba dachu drewniana, pokrycie z blachy. Ze względu na stan techniczny budynek wyłączony z eksploatacji.

Parametry techniczno-użytkowe

 • Powierzchnia zabudowy               74,37 m2                         
 • Powierzchnia użytkowa                81,20 m2       

         

3. budynkiem gospodarczym- garażowym o jednej kondygnacji naziemnej plus poddasze, murowany z cegły pełnej, więźba dachu drewniana, pokrycie z blachy. Ze względu na stan techniczny budynek wyłączony z eksploatacji.

Parametry techniczno-użytkowe

 • Powierzchnia zabudowy               231,44 m2                         
 • Powierzchnia użytkowa                268,71 m2   

           

4. budynkiem gospodarczym -portiernią o jednej kondygnacji naziemnej , stropodach, pokrycie z papy, kominy z cegły. Ze względu na stan techniczny budynek wyłączony z eksploatacji.

Parametry techniczno-użytkowe

 • Powierzchnia zabudowy               49,84 m2                         
 • Powierzchnia użytkowa                36,75 m2        

Nieruchomość wyposażona jest w infrastrukturę techniczną w postaci: instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej światłowodowej. Budynek główny szkoły ogrzewany jest z kotłowni lokalnej- gazowej, do której doprowadzone jest przyłącze gazowe z sieci gazowej usytuowanej w ulicy 3 Maja 46.  Droga wewnętrzna łączy budynek główny szkoły z  ulicą Kuropatwińskiej. 

Nieruchomość wykorzystywana jest w części  na cele statutowe Województwa Łódzkiego na siedziby samorządowych jednostek organizacyjnych tj.:

 • Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu, który zajmuje powierzchnię użytkową 3 314,98 m2 z czego w budynku głównym szkoły powierzchnię  użytkową 3 046,27 m2
 • Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi która zajmuje powierzchnię użytkową 247,60 m2 . 

Ponadto, część powierzchni użytkowej – 49,98 m2 jest oddana w najem  na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Pozostała powierzchnia stanowi pustostan.

osoba zarządzająca
Ewa Antoniak, pok. 115 nr tel. wew. 115 tel. kom. 664 496 814 email: ewaantoniak@znwl.pl