Zgierz, 3 Maja 46

opis nieruchomości
 • Nieruchomość gruntowa zabudowana;
 • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego;
 • Księga wieczysta nr LD1G/00043146/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgierzu;
 • Działka ewidencyjna o numerze 357/32  w obrębie 0129 miasta Zgierza;
 • Powierzchnia działki wynosi 1,6132 ha.

Zespół budynków dawnego Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego im. S. Żeromskiego, usytuowany w Zgierzu przy ul. 3 Maja 46 figuruje w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz
w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Zgierza.

Nieruchomość położona jest w południowo – zachodniej części Zgierza. Do centrum miasta: administracyjno – biurowego oraz handlowo – usługowego można dojechać komunikacją samochodową w ciągu ok. 5 minut. W sąsiedztwie nieruchomości usytuowany jest między innymi Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego.

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie ulicy Stefanii Kuropatwińskiej  oraz  ulicy  3 Maja 46 ( droga krajowa  71). Droga krajowa nr 71 prowadzi na południe w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego. 

Działka  nr 357/32 zabudowana jest czterema budynkami:

1. budynkiem główny szkoły posiadający trzy kondygnacje  nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną pod częścią budynku, fundamenty murowane z cegły ceramicznej, ściany nośne z cegły ceramicznej, konstrukcja dachu drewniana płatwiowo-kleszczowa, stropy między kondygnacjami drewniane. 

Parametry techniczno-użytkowe

 • Powierzchnia zabudowy               1961,00 m2                         
 • Powierzchnia użytkowa                3573,60 m2                
 • Kubatura                                    21 700,00 m2

2. budynkiem gospodarczym o jednej kondygnacji naziemnej plus poddasze, murowany z cegły pełnej, więźba dachu drewniana, pokrycie z blachy. Ze względu na stan techniczny budynek wyłączony z eksploatacji.

Parametry techniczno-użytkowe

 • Powierzchnia zabudowy               74,37 m2                         
 • Powierzchnia użytkowa                81,20 m2       

         

3. budynkiem gospodarczym- garażowym o jednej kondygnacji naziemnej plus poddasze, murowany z cegły pełnej, więźba dachu drewniana, pokrycie z blachy. Ze względu na stan techniczny budynek wyłączony z eksploatacji.

Parametry techniczno-użytkowe

 • Powierzchnia zabudowy               231,44 m2                         
 • Powierzchnia użytkowa                268,71 m2   

           

4. budynkiem gospodarczym -portiernią o jednej kondygnacji naziemnej , stropodach, pokrycie z papy, kominy z cegły. Ze względu na stan techniczny budynek wyłączony z eksploatacji.

Parametry techniczno-użytkowe

 • Powierzchnia zabudowy               49,84 m2                         
 • Powierzchnia użytkowa                36,75 m2        

Nieruchomość wyposażona jest w infrastrukturę techniczną w postaci: instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej światłowodowej. Budynek główny szkoły ogrzewany jest z kotłowni lokalnej- gazowej, do której doprowadzone jest przyłącze gazowe z sieci gazowej usytuowanej w ulicy 3 Maja 46.  Droga wewnętrzna łączy budynek główny szkoły z  ulicą Kuropatwińskiej. 

Nieruchomość wykorzystywana jest w części  na cele statutowe Województwa Łódzkiego na siedziby samorządowych jednostek organizacyjnych tj.:

 • Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu, który zajmuje powierzchnię użytkową 3 314,98 m2 z czego w budynku głównym szkoły powierzchnię  użytkową 3 046,27 m2
 • Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi która zajmuje powierzchnię użytkową 247,60 m2 . 

Ponadto, część powierzchni użytkowej – 49,98 m2 jest oddana w najem  na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Pozostała powierzchnia stanowi pustostan.

osoba zarządzająca
Robert Ropelski, pok. 115 nr tel. nr tel wew. 115, kom. 664 496 814 tel. kom. 664 496 814