Wieluń, Fabryczna 4

opis nieruchomości
 • Nieruchomość gruntowa, zabudowana;
 • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego; 
 • Księga wieczysta nr SR1W/00042639/1 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieluniu; V Wydział Ksiąg Wieczystych; 
 • Działka nr 32 znajduje się w obrębie geodezyjnym 5 Miasta Wieluń;
 • Powierzchnia działki wynosi 0,1872 ha.

Nieruchomość stanowiąca własność Województwa Łódzkiego do dnia 30.09.2016 roku była,  zgodnie z Decyzją Nr 9/2011 z dnia 26.05.2011 roku oraz Decyzją Nr 5/2016 z dnia 12.09.2016 roku oddana w trwały zarząd na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych.

Po wygaśnięciu trwałego zarządu przedmiotowa nieruchomość została przekazana do zarządzania, zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1215/16, Zarządowi Nieruchomości Województwa Łódzkiego. 

Na nieruchomości posadowione są budynki: 

1. Budynek mieszkalno-biurowy wybudowany w 1962 r. 

Budynek murowany o dwóch kondygnacjach nadziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, odgromową, c.o., c.w.u i wod.-kan. (z sieci miejskiej), wentylację grawitacyjną oraz system sygnalizacji włamania i napadu.

Na pierwszym piętrze budynku usytuowany jest lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 56,00 m2, oddany w najem na czas nieoznaczony.

Parametry techniczno – użytkowe budynku:

 • Powierzchnia zabudowy: 140,31 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 241,00 m2 
 • Kubatura: 1314,82 m3

2. Budynek magazynowy

Budynek murowany, jednokondygnacyjny. Wyposażony w instalację elektryczną, odgromową, wentylacyjną grawitacyjną oraz system sygnalizacji włamania i napadu.

Parametry techniczno – użytkowe budynku:

 • Powierzchnia zabudowy: 154,00 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 130,60 m2 
 • Kubatura: 583,20 m3

Od dnia 01.04.2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie umowy najmu jest posiadaczem zależnym gruntu, budynku mieszkalno-biurowego oraz budynku magazynowego. Oddaniu w najem nie podlega lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 56,00 m2.

osoba zarządzająca
Katarzyna Kusiak (pokój nr 112) nr tel. 112 tel. kom. 606 958 761