Warta, Sieradzka 6 lok. nr.2,18

opis nieruchomości

Lokal mieszkalny stanowiący własność Województwa Łódzkiego oznaczony numerem 2 o powierzchni użytkowej wynoszącej 24,40 m2, do którego przynależy pomieszczenie
o powierzchni użytkowej wynoszącej 2,80 m2 ( łazienka z wc do wspólnego użytku z innymi lokalami ). Lokal składa się z pomieszczenia kuchni i pokoju oraz wyposażony jest w instalację  elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody z kotłowni lokalnej. Z opisywanym lokalem związany jest udział w prawie własności w  nieruchomości wspólnej w wysokości 16/1000 części,  którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Zgodnie z Zaświadczeniem Starosty Powiatu  Sieradzkiego wydanym  w dniu 25.10.2005 r. opisywany lokal mieszkalny jest lokalem samodzielnym, zatem w myśl Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, może stanowić odrębny przedmiot własności. Opisywany lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego, posadowionego na nieruchomości stanowiącej współwłasność Województwa Łódzkiego oraz osób fizycznych (wspólnoty mieszkaniowej), oznaczonej numerem ewidencyjnym 344, w obrębie geodezyjnym 12 miasta 

Sieradz, o powierzchni 0,2126 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą  nr SR1S/00055383/2.

Wielorodzinny budynek mieszkalny jest obiektem budowlanym posiadającym  w części środkowej sześć kondygnacji (w tym podpiwniczenie), natomiast w pozostałej części pięć kondygnacji (w tym podpiwniczenie). Budynek mieszkalny został wybudowany  w technologii tradycyjnej w 1939 r., wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody z kotłowni lokalnej. 

Lokal w budynku wykorzystywany jest do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (oddany w najem).


Lokal mieszkalny stanowiący własność Województwa Łódzkiego oznaczony numerem 18 o powierzchni użytkowej wynoszącej 26,90 m2, do którego przynależy pomieszczenie o powierzchni użytkowej wynoszącej 2,80 m2 ( łazienka z wc do wspólnego użytku z innymi lokalami). Lokal składa się z pomieszczenia kuchni i pokoju oraz wyposażony jest w instalację  elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody z kotłowni lokalnej. Z opisywanym lokalem związany jest udział w prawie własności w  nieruchomości wspólnej w wysokości 18/1000 części,  którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Zgodnie z Zaświadczeniem Starosty Powiatu  Sieradzkiego wydanym w dniu 25.10.2005 r. opisywany lokal mieszkalny jest lokalem samodzielnym, zatem w myśl Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, może stanowić odrębny przedmiot własności. Opisywany lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze budynku mieszkalnego, posadowionego na nieruchomości stanowiącej współwłasność Województwa Łódzkiego oraz osób fizycznych (wspólnoty mieszkaniowej), oznaczonej numerem ewidencyjnym 344, 

w obrębie geodezyjnym 12 miasta Sieradz, o powierzchni 0,2126 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą  nr SR1S/00055383/2.

Wielorodzinny budynek mieszkalny jest obiektem budowlanym posiadającym  w części środkowej sześć kondygnacji (w tym podpiwniczenie), natomiast w pozostałej części pięć kondygnacji (w tym podpiwniczenie). Budynek mieszkalny został wybudowany  w technologii tradycyjnej w 1939 r., wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody z kotłowni lokalnej. 

Lokal w budynku wykorzystywany jest do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (oddany w najem).

osoba zarządzająca
Aneta Supeł (pokój nr 115) nr tel. 115 tel. kom. 662 116 820
uwagi

Wspólnota mieszkaniowa w obcym zarządzie