Warta, Sieradzka 3 (245/18) lok. m. nr 19, 22, 23

opis nieruchomości

Lokal mieszkalny stanowiący własność Województwa Łódzkiego oznaczony numerem 19 o powierzchni użytkowej wynoszącej 52,89 m2, do którego przynależy pomieszczenie (komórka) o powierzchni użytkowej wynoszącej  8,75 m2.  Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, hallu  oraz łazienki z wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania z kotłowni lokalnej. Z opisywanym lokalem związany jest udział w prawie własności w nieruchomości wspólnej w wysokości 42/1000 części, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Zgodnie z Zaświadczeniem Starosty Powiatu Sieradzkiego wydanym w dniu 12.05.2014 r. opisywany lokal mieszkalny jest lokalem samodzielnym, zatem w myśl Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, może stanowić odrębny przedmiot własności. Opisywany lokal mieszkalny usytuowany jest  na parterze budynku mieszkalnego, posadowionego na nieruchomości stanowiącej współwłasność 

Województwa Łódzkiego oraz osób fizycznych (wspólnoty mieszkaniowej), oznaczonej numerem ewidencyjnym 245/18, w obrębie geodezyjnym 12 miasta Sieradz, o powierzchni 0,3315 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą  nr SR1S/00055381/8.

Wielorodzinny budynek mieszkalny jest obiektem budowlanym posiadającym cztery kondygnacje (w tym podpiwniczenie). Został wybudowany w technologii tradycyjnej, w latach 2004-2005. Budynek mieszkalny posiada jedną klatkę schodową, wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody  z kotłowni lokalnej. Lokal w budynku wykorzystywany jest do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (oddany w najem).


Lokal mieszkalny stanowiący własność Województwa Łódzkiego oznaczony numerem 22 o powierzchni użytkowej wynoszącej 31,46 m2, do którego przynależy pomieszczenie (komórka) o powierzchni użytkowej wynoszącej  8,65 m2.  Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania z kotłowni lokalnej.  Z opisywanym lokalem związany jest udział w prawie własności w nieruchomości wspólnej w wysokości 27/1000 części, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Zgodnie z Zaświadczeniem Starosty Powiatu  Sieradzkiego wydanym w dniu 12.05.2014 r. opisywany lokal mieszkalny jest lokalem samodzielnym, zatem w myśl Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, może stanowić odrębny przedmiot własności. Opisywany lokal mieszkalny usytuowany jest  na parterze budynku mieszkalnego, posadowionego na nieruchomości stanowiącej współwłasność Województwa Łódzkiego oraz osób fizycznych (wspólnoty mieszkaniowej), oznaczonej numerem ewidencyjnym 245/18, w obrębie geodezyjnym 12 miasta Sieradz, o powierzchni 0,3315 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą  nr SR1S/00055381/8. Wielorodzinny budynek mieszkalny jest obiektem budowlanym posiadającym cztery kondygnacje (w tym podpiwniczenie). 

Został wybudowany w technologii tradycyjnej, w latach 2004-2005. Budynek mieszkalny posiada jedną klatkę schodową, wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody z kotłowni lokalnej. Lokal w budynku wykorzystywany jest do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (oddany w najem).


Lokal mieszkalny stanowiący własność Województwa Łódzkiego oznaczony numerem 23 o powierzchni użytkowej wynoszącej 52,97 m2, do którego przynależy pomieszczenie (komórka) o powierzchni użytkowej wynoszącej  8,41 m2.  Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania z kotłowni lokalnej.  Z opisywanym lokalem związany jest udział w prawie własności w nieruchomości wspólnej w wysokości 42/1000 części, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Zgodnie z Zaświadczeniem Starosty Powiatu Sieradzkiego wydanym z dniem 12.05.2014 r. opisywany lokal mieszkalny jest lokalem samodzielnym, zatem w myśl Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, może stanowić odrębny przedmiot własności.

Opisywany lokal mieszkalny usytuowany jest  na parterze budynku mieszkalnego, posadowionego na nieruchomości stanowiącej współwłasność Województwa Łódzkiego oraz osób fizycznych (wspólnoty mieszkaniowej), oznaczonej numerem ewidencyjnym 245/18, w obrębie geodezyjnym 12 miasta Sieradz, o powierzchni 0,3315 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą  nr SR1S/00055381/8.

Wielorodzinny budynek mieszkalny jest obiektem budowlanym posiadającym cztery kondygnacje (w tym podpiwniczenie). Został wybudowany w technologii tradycyjnej, w latach 2004-2005. Budynek mieszkalny posiada jedną klatkę schodową, wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody z kotłowni lokalnej. Lokal w budynku wykorzystywany jest do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (oddany w najem).

osoba zarządzająca
Aneta Supeł (pokój nr 115) nr tel. 115 tel. kom. 662 116 820
uwagi

Wspólnota mieszkaniowa w obcym zarządzie