Ujazd, Pl. Wolności 17B

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana;
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego;
  • Księga wieczysta nr PT1T/00070337/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych;
  • Działka nr 112/4 w obrębie 19 – Ujazd; 
  • Powierzchnia działki to 0,0077 ha.

Nieruchomość usytuowana w centralnej części miejscowości Ujazd bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 713 (Łódź – Tomaszów Mazowiecki). Na nieruchomości usytuowany jest budynek niemieszkalny oraz wiata przystankowa o powierzchni zabudowy 19,00 m2. 

STAN TECHNICZNO – UŻYTKOWY BUDYNKU :

  • Rok budowy: 1992
  • Powierzchnia zabudowy budynku: 35,00 m2
  • Powierzchnia użytkowa budynku: 25,00 m2

Budynek wyposażony jest w instalacje elektroenergetyczną wodociągową i kanalizacyjną. Nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele statutowe Województwa Łódzkiego, obecnie jest przedmiotem umowy dzierżawy. 

osoba zarządzająca
Ewa Antoniak, pok. 115 nr tel. wew. 115 tel. kom. 664 496 814 email: ewaantoniak@znwl.pl