Tomaszów Maz., św. Antoniego 47

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Św. Antoniego 47 składa się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 28/1 położonej w obrębie 13 miasta Tomaszowa Mazowieckiego o powierzchni 0,7380 ha, oznaczenie użytku-Bi, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PT1P/00005154/8, stanowi własność Województwa Łódzkiego.

Nieruchomość jest zlokalizowana w centralnej części miasta Tomaszowa Mazowieckiego po wschodniej stornie ulicy Św. Antoniego 47, będącej jedną z głównych ulic miasta, na odcinku pomiędzy ulicą Czołgistów, a ulicą Szkolną, na obszarze zurbanizowanym, zabudowanym, wyposażonym w urządzenia infrastruktury technicznej, sieć dróg i traktów pieszych. Z tej części miasta jest dogodny dojazd do ulicy Barlickiego która prowadzi do wjazdu na drogę ekspresową S8. 

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynek użyteczności publicznej – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 43/45.

W odległości 120 m znajduje się siedziba Starostwa Powiatowego, a siedziba Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w odległości 950 m. 

Nieruchomość jest dobrze skomunikowana komunikacją miejską – przystanek autobusowy zlokalizowany jest obok wjazdu.

Nieruchomość wyposażona jest w przyłącza : wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne.

Na nieruchomości posadowione są budynki :

 • Nr 134 (wg kartoteki budynków) wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, wentylacji grawitacyjnej, centralnego ogrzewania (lokalne), gazową, fotowoltaiczną oraz solarną. Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków pełniący funkcję oświatową.
 • Nr 135 (wg kartoteki budynków) wyposażony w instalacje : wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, wentylacji grawitacyjnej, odgromową, centralnego ogrzewania (lokalne). Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków pełniący funkcję oświatową.
 • Nr 136 (wg kartoteki budynków) – gospodarczy, nie wyposażony w instalacje.

Teren wokół budynków (chodnik oraz dojazdy) utwardzony płytami betonowymi.

Budynek Nr 134 : czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Ściany nośne i działowe murowane z cegły pełnej. Fundamenty murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy konstrukcji mieszanej – murowane i drewniane, stropodach wentylowany, kryty papą termozgrzewalną, kominy z cegły otynkowane, schody betonowe, elewacja wyłożona metalowym panelem elewacyjnym w kolorze szarym. Schody betonowe, obłożone płytkami ceramicznymi. Stolarka okienna typu pcv, stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe aluminiowe, drzwi wewnętrzne drewniane.

 • Powierzchnia użytkowa : 1924,15 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 736,00 m2
 • Kubatura: 7236,00 m3

Budynek Nr 135 : jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Ściany nośne i działowe murowane z cegły pełnej. Fundamenty murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropodach żelbetowy, pokryty papą termozgrzewalną. Elewacja otynkowana, malowana w kolorze szarym. Ściana szczytowa południowa wykończona metalowym panelem elewacyjnym w kolorze szarym. Stolarka okienna typu pcv, stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe aluminiowe, drzwi wewnętrzne drewniane.

 • Powierzchnia użytkowa: 294,40 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 345,00 m2
 • Kubatura : 1227,10 m3

Budynek Nr 136 : jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez fundamentów. Ściany murowane z cegły pełnej. Dach drewniany kryty papą.

 • Powierzchni użytkowa: 19,52 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 23,00 m2
 • Kubatura: 68,04 m3

Budynki obecnie użytkowane są przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, w skład którego wchodzą : Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim (zajmowana powierzchnia użytkowa: 628,26 m2,  powierzchnia użytkowa 16 pomieszczeń mieszkalnych: 377,55 m2)
i Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego  w Tomaszowie Mazowieckim (budynek nr 134) oraz przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim (budynek nr 135, zajmowana powierzchnia 178,35 m2). 

Budynek nr 136 nie jest użytkowany.

osoba zarządzająca
Andrzej Kieresiński (pokój 113) nr tel. 113 tel. kom. 667 637 102