Tomaszów Maz., Konstytucji 3-go maja 46

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana;
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego;
  • Księga wieczysta nr PT1T/00030032/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych;
  • Działka nr 501/4 znajduje się w obrębie geodezyjnym 8 miasta Tomaszów Mazowiecki; 
  • Powierzchnia działki wynosi 0,1367 ha

Nieruchomość  położona jest w północno-wschodniej części centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego, przy ulicy Konstytucji 3 Maja 46.

Na nieruchomości posadowiony jest budynek posiadający funkcję administracyjno – biurową, 2 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym.

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne budynku  murowane i otynkowane, dach o konstrukcji drewnianej, czterospadowy. Posiada dwie klatki schodowe o konstrukcji betonowej. 

Parametry techniczno – użytkowe budynku:

  • Powierzchnia zabudowy   512,00 m2
  • Powierzchnia użytkowa 1138,30 m2 
  • Kubatura       5119,00 m3

Budynek, wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania (lokalne, olejowe), system sygnalizacji włamania i napadu, odgromową.

Eklektyczny pałacyk wybudowano około 1900 roku, jako siedzibę dla kierownictwa Fabryki Sukna Hilarego  Landsberga. W 1964 roku dawna Spółka Akcyjna Fabryki Sukna H. Landsberg weszła w skład nowo utworzonych Mazowieckich Zakładów Przemysłu Wełnianego „Mazovia”. Pofabrykancki pałacyk spełniał po wojnie różne funkcje. Służył jako laboratorium przędzy, a w latach 80. mieścił laboratorium analityczne zakładowej przychodni. 

Budynek wraz z ogrodzeniem od strony południowej, w granicach nieruchomości, wpisane są do rejestru zabytków nieruchomych, na mocy decyzji PSOZ-6700/8/93/94 z dnia 12.07.1994 r., pod nr rejestru A/439.

Nieruchomość nie jest obecnie wykorzystywana na cele statutowe Województwa Łódzkiego,  stanowi pustostan.

osoba zarządzająca
Andrzej Kieresiński (pokój 113) nr tel. 113 tel. kom. 667 637 102