Stryków, Działki nr 82/4 i 82/6

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana
  • Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Województwa Łódzkiego
  • Księga wieczysta Nr LD1G/000985166/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych
  • Działki  Nr 82/4 i 82/6 znajdują się w obrębie Nr 2 Miasta Stryków
  • Powierzchnia łączna działek wynosi 0,0509 ha w tym działka Nr 82/4 o powierzchni 0,0309 ha i działka Nr 82/6 o powierzchni 0,0200 ha

Działki zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania ulic Ozorkowskiej (droga wojewódzka nr 708) i kolejowej.

Na działkach usytuowane jest ogrodzenie z płyt betonowych, częściowo z siatki, w tym furtka z blachy w kątowniku o długości 30 m wzdłuż wschodniej granicy działek.

Dzialki zostały nabyte jako tzw. resztówka” czyli część nieruchomości pozostała po przejęciu działki pod drogę nie nadającą się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele przez właściciela jakim jest Województwo Łódzkie, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

osoba zarządzająca
Ewa Antoniak, pok. 115 nr tel. wew. 115 tel. kom. 664 496 814 email: ewaantoniak@znwl.pl