Stryków, działki nr 70/3 i 70/4

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana 
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego
  • Księga wieczysta nr LD1G/00098881/0  prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgierzu –  V Wydział Ksiąg Wieczystych 
  • Działka nr 70/3  znajduje się w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Strykowa 
  • Powierzchnia działki wynosi 0,0285 ha. 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest przy pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 708. Działka gruntu nr 70/3  znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Strykowa i stanowi tzw. „resztówkę” po gruntach przeznaczonych pod budowę drogi wojewódzkiej  nr 708.

 

  • Nieruchomość gruntowa, niezabudowana
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego
  • Księga wieczysta nr LD1G/00098882/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych
  • Działka o numerze ewidencyjnym 70/4 położona jest  w obrębie geodezyjnym S-04 miasta Strykowa
  • Powierzchnia działki wynosi 0,0091 ha

Działka nr 70/4 położona jest we wschodniej, peryferyjnej  części miasta Strykowa, tuż przy pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 708.

Działka została nabyta jako tzw. „resztówka”, czyli jako część nieruchomości pozostała po przejęciu działki pod drogę, nie nadającą się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele przez właściciela.

osoba zarządzająca
Ewa Antoniak, pok. 115 nr tel. wew. 115 tel. kom. 664 496 814 email: ewaantoniak@znwl.pl