Skierniewice, Sobieskiego 4 (dz. 96/22)

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana;
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego; 
  • Księga wieczysta nr LD1H/00034114/8 prowadzona przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach; 
  • Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 96/22 w obrębie geodezyjnym 4 Miasta Skierniewice;
  • Powierzchnia działki gruntu wynosi 0,0166 ha;

Przedmiotowa nieruchomość położona jest po wschodniej stronie centralnej części Miasta Skierniewice przy ul. Jana III Sobieskiego 4. Działka nr 96/22
ma kształt nieregularny, jej część od strony północnej przylega bezpośrednio do ulicy Jana III Sobieskiego, a pozostała część otoczona jest działką na której zlokalizowane są budynki szpitala. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią także tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Dostęp do nieruchomości – dojazd drogą o powierzchni asfaltowej.

Na terenie nieruchomości posadowiony jest budynek o funkcji handlowo-usługowej. Jest to budynek murowany, parterowy, częściowo podpiwniczony, wzniesiony w 1992 r., zmodernizowany w 1999 r., wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz grzewczą przyłączoną do sieci i węzła szpitala. 

Parametry techniczno-użytkowe:

  • Powierzchnia zabudowy – 164,00 m2;
  • Powierzchnia użytkowa – 125,10 m2; 

Nieruchomość użytkowana jest bez tytułu prawnego przez Zakład Pogrzebowy „Sokołowska” Mariusz Jaworski, Tomasz Milczarek Spółka cywilna z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Jana III Sobieskiego 4.

Wyrokiem z dn. 10.10.2019 r. w sprawie sygn.. akt XII GC 632/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi nakazał opróżnienie i wydanie przedmiotowej nieruchomości, natomiast Wyrokiem z dn. 07.05.2021 r. Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił apelację pozwanych tj. Zakładu Pogrzebowego „Sokołowska” Mariusz Jaworski, Tomasz Milczarek Spółka cywilna w związku z czym termin na opróżnienie i wydanie nieruchomości mija z dn. 07.11.2021 r.

osoba zarządzająca
Krzysztof Misiak (poków 114B) nr tel. 1125 tel. kom. 664 496 851