Skierniewice, Nowobielańska 61

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana;  
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego;
  • Księga wieczysta nr LD1H/00019364/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy  w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych;
  • Działka nr 558, w obrębie geodezyjnym 2 miasta Skierniewice;
  • Powierzchnia działki wynosi 0,4822 ha;

Nieruchomość położona jest w północnej części miasta Skierniewice przy ul. Nowobielańskiej 61 na terenie osiedla Widok, które składa się z kilkudziesięciu kilu i kilkunastopiętrowych budynków zamieszkania zbiorowego wybudowanych głównie w końcu lat 70. i na początku 80. w technologii wielkopłytowej. Na terenie osiedla Widok i w jego pobliżu znajdują się też pozostałości zabudowań z okresu, gdy tereny te stanowiły obszar podskierniewickiej wsi. Na obszarze dzielnicy znajduje się dość dużo obszarów zielonych: zarówno nowych nasadzeń, jak też pozostałości sadów przed budową osiedla mieszkaniowego. Na północ dzielnicy w odległości około 2 kilometrów znajduje się Bolimowski Park Krajobrazowy, przez który przebiega „szlak po Parku Bolimowskim”.

Nieruchomość ma kształt nieregularny. Działka jest nieogrodzona, od strony zachodniej sąsiaduje z blokami mieszkalnymi osiedla Widok, natomiast od strony wschodniej z ulicą Nowobielańską, przy której zlokalizowany jest parking o nawierzchni asfaltowej. Od strony osiedla znajduje się również teren utwardzony stanowiący dojazd do budynku posadowionego na przedmiotowej działce.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem niepodpiwniczonym o dwóch kondygnacjach nadziemnych.

Dane techniczne budynku posadowionego na terenie przedmiotowej nieruchomości:

Parametry techniczno – użytkowe budynku:

  • Rok budowy: 1988
  • Powierzchnia użytkowa: 1460,00 m²
  • Powierzchnia zabudowy: 631,00 m²
  • Kubatura: 4818,00 m³

Obecnie budynek stanowi pustostan.

osoba zarządzająca
Krzysztof Misiak (pokój 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 496 851