Skierniewice, Kozietulskiego 20

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana, 
  • Działka gruntu  nr 370/6, położona w obrębie 9 miasta Skierniewice, 
  • Ww. działka wchodzi w skład nieruchomość stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, opisanej w księdze wieczystej nr LD1H/00018404/0;
  • Powierzchnia działki wynosik 0,0332 ha.

Działka 370/6 ma kształt ściętego prostokąta. Od strony północnej, południowej i zachodniej przylega do nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, a od strony wschodniej do ronada Ireny Repp (dawna ul. Kozietulskiego). W granicy działki od strony północnej i południowej znajduje się ogrodzenie z siatki metalowej, a od strony wschodniej ogrodzenie z elementów metalowych wraz z bramą wjazdową. Od strony zachodniej działka jest nieogrodzona.

Działka zabudowana jest dwoma budynkami:

  • budynkiem handlowo usługowym – jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o konstrukcji stalowejwypełnionej drewnem, ocieplny wełną mineralną, od strony zewnętrznej przykyty sidingiem; dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą; budynek składa się z jednego pomieszczenia z wydzieloną ubikacją. Wyposażony jest w instalację: elektryczną, wod.-kan. Powierzchnia zabudowy wynosi 32,00 m², powierzchnia użytkowa 29,83 m², kubatura 77,55 m³;
  • budynkiem warsztatu – jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o konstrukcji stalowej wypełnionej płytami betonowymi. Dach o konstrukcji stalowej przykryty papą.
    W budynku znajduje się kanał samochodowy. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. Powierzchnia zabudowy wynosi: 25,00 m², powierzchnia użytkowa: 24,00 m², kubatura: 67,20 m³. Oba są pustostanami
osoba zarządzająca
Krzysztof Misiak (pokój 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 496 851