Skierniewice, Jagiellońska 29

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana;
  • Nieruchomość stanowi współwłasność Województwa Łódzkiego do 18/1000 części, Skarbu Państwa do 181/1000 części (w trwałym zarządzie Kuratorium Oświaty w Łodzi) oraz Skarbu Państwa do pozostałej 801/1000 części, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Skierniewice;
  • Księga wieczysta nr LD1H/00032562/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach – VII Wydział Ksiąg Wieczystych; 
  • Działka nr 24/2 w obrębie geodezyjnym 10 miasta Skierniewice;
  • Powierzchnia gruntu wynosi 0,0666 ha;

Nieruchomość położona jest w centrum miasta około 300 metrów od dworca PKP oraz około 400 metrów drogi krajowej nr 70. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się centra handlowo-usługowe, budownictwo wielomieszkaniowe oraz Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach.

Na nieruchomości posadowiony jest budynek o powierzchni użytkowej 796,24 m2, wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej oraz teleinformatyczną.

Budynek pełni funkcję budynku użyteczności publicznej, w którym realizowane są zadania z zakresu administracji publicznej. Obiekt posiada 5 kondygnacji naziemnych i 1 kondygnację podziemną. Budynek wyposażony jest w rampę dla osób niepełnosprawnych. 

Województwo Łódzkie zgodnie z posiadanym udziałem w nieruchomościzajmuje dwa pomieszczenia oznaczone numerami 201 o powierzchni 15,29 m2 i 202 o powierzchni 13,07 m2, położone na drugim piętrze budynku – pomiesczenie wykorzystywane są na potrzeby statutowe Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach.

W budynku znajdują się siedziby: Narodowego Funduszu Zdrowia – Oddział w Skierniewicach, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Skierniewicach, Państwowej Inspekcji Handlowej w Skierniewicach, Kuratorium Oświaty w Łodzi – Delegatura w Skierniewicach.

osoba zarządzająca
Krzysztof Misiak (pokój 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 496 851