Skierniewice, Batorego 64D

opis nieruchomości
  • Nieruchomosć gruntowa zabudowana;
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego;
  • Księga wieczysta nr LD1H/00044678/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych;
  • Działka ewidencyjna o numerze 21/44, obręb 07 Miasto Skierniewice;
  • Powierzchnia działki wynosi 0,2336 ha,

Nieruchomość znajduje się na terenie zespołu koszarowego byłej jednostki wojskowej. Dojazd do działki z ul. Batorego odbywa się poprzez działkę 21/50. W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomosci zlokalizowane są budynki wykonane w tym samym stylu architektonicznym i o podobnej samej funkcji tj. budynki adaptowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową na potrzeby uczelni. Obręb nr 7, w którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, położony jest w południowej części miasta i stanowi osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „Osiedle ZADĘBIE”. Jest to jedno z największych osiedli mieszkaniowych w Skierniewicach o dominacji zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej.

Na rzecz każdoczesnego właściciela przedmiotowej nieruchomości została ustanowiona na czas nieoznaczony służebność gruntowa przejazdu i przechodu polegająca na prawie korzystania z działki nr 21/50 do działki 21/44.

Na nieruchomości posadowiony jest budynek administracyjno – dydaktyczny „nr 5”, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek wpisany jest do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Parametry techniczno – użytkowe budynku:

  • Powierzchnia zabudowy:  472,40 m²
  • Powierzchnia użytkowa:         713,90 m²
  • Kubatura:           4 586,00 m³

Obecnie nieruchomość wykorzystywana jest na cele statutowe Województwa Łódzkiego na siedzibę Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego
w Skierniewicach.

osoba zarządzająca
Krzysztof Misiak (pokój 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 496 851