Sieradz, Warneńczyka 1

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca własność Województwa Łódzkiego;
  • Księga wieczysta nr SR1S/00065780/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sieradzu;
  • Działki o numerach ewidencyjnych 7192/5,7197/4,7197/5, w obrębie 12 miasta Sieradz; 
  • Powierzchnia łączna działek wynosi 0,0462 ha oraz 
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność Województwa Łódzkiego;
  • Księga wieczysta nr SR1S/00071843/3;
  • Działka o numerze ewidencyjnym: 7192/3 o powierzchni: 0,1591 ha.

Nieruchomość położona jest w południowej części Sieradza, na obszarze  Osiedla Hetmańskiego – zabudowanego domami jednorodzinnymi; w okolicy ulic: Chodkiewicza, Królowej Jadwigi i Zagłoby. Na Północy (w odległości ok. 60 m) są  tereny korytarza ekologicznego z przepływającą wodą powierzchniową, na wschodzie znajdują użytki rolne. 

W bezpośrednim sąsiedztwie swoją siedzibę ma Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Sieradzu.

Do ścisłego centrum miasta; administracyjno-biurowego i handlowo-usługowego można dojechać komunikacją samochodową w ciągu ok.10 minut.

Nieruchomość jest położona w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 12, która prowadzi na północny zachód w kierunku Kalisza oraz na południe ku drodze szybkiego ruchu S8; Kobierzyce – Rzgów.

Na działce o nr. 7192/5 o powierzchni 0,0346 ha posadowiony jest budynek murowany, trzykondygnacyjny o funkcji biurowej posiadający powierzchnię użytkową 738,00 m2. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową kanalizacyjną oraz c.o. z lokalnych kotłów elektrycznych.

Na działkach o nr. 7197/4 oraz 7197/5 z których każda posiada powierzchnię 0,0058 ha znajdują się  2 garaże murowane o powierzchni użytkowej 48,00 m2  każdy. Garaże wyposażone są w instalację elektryczną.

Nieruchomość wykorzystywana jest w części na cele statutowe Województwa Łódzkiego. W budynku znajduje się siedziba oddziału Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi.

Część powierzchni biurowej w budynku została oddana w posiadanie zależne Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu – Wody Polskie oraz Łódzkiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, natomiast na działce gruntu nr 7192/3 ustanowione zostało prawo nieodpłatnego użytkowania na rzecz Miasta Sieradza (tj. na gruncie o pow. 0,0125 ha) w celu zagospodarowania tego terenu pod zatokę autobusową i przystanek komunikacji miejskiej.

osoba zarządzająca
Krzysztof Misiak (pokój 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 496 851