Sieradz, Jana Pawła II 90A/22

opis nieruchomości

Lokal mieszkalny stanowiący własność Województwa Łódzkiego oznaczony numerem 22 o powierzchni użytkowej wynoszącej 69,14 m2.  

Lokal składa się z pomieszczenia kuchni, czterech pokoi, przedpokoju i łazienki z wc. Lokal wyposażony jest  w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody z sieci miejskiej. Z opisywanym lokalem związany jest udział w prawie własności w nieruchomości wspólnej w wysokości 35/1000 części,  którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Zgodnie z Zaświadczeniem Starosty Powiatu Sieradzkiego wydanym w dniu 14.10.2003 r. opisywany lokal mieszkalny jest lokalem samodzielnym, zatem w myśl Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, może stanowić odrębny przedmiot własności.

Opisywany lokal mieszkalny usytuowany jest  na III piętrze budynku mieszkalnego, posadowionego na nieruchomości stanowiącej współwłasność Województwa Łódzkiego oraz osób fizycznych (wspólnoty mieszkaniowej), oznaczonej numerem ewidencyjnym 5272/6, w obrębie geodezyjnym 15 miasta Sieradz, o powierzchni 0,5998 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą  nr SR1S/00052752/9.

Wielorodzinny budynek mieszkalny jest obiektem budowlanym posiadającym  sześć kondygnacji (w tym podpiwniczenie), wybudowany został w technologii uprzemysłowionej z wielkiej płyty w systemie OWT-75  w roku 1979. Budynek mieszkalny posiada trzy klatki schodowe oraz windę, wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody z sieci miejskiej. 

Lokal w budynku wykorzystywany jest do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (oddany w najem).

osoba zarządzająca
Aneta Supeł (pokój nr 115) nr tel. 115 tel. kom. 662 116 820
uwagi

Wspólnota mieszkaniowa w obcym zarządzie