Sieradz, Działki: nr 5399/8 
i nr 5399/10

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana;
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego; 
  • Księga wieczysta nr SR1S/00069230/6 prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sieradzu;
  • Nieruchomość składa się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 5399/8 o powierzchni 0,0019 ha i 5399/10 o powierzchni 0,0013 ha w obrębie geodezyjnym 14 Miasta Sieradza;
  • Łączna powierzchnia działek 0,0032 ha; 

Nieruchomość usytuowana jest w południowo-zachodniej części Miasta Sieradza przy drodze wojewódzkiej nr 480 (ul. 1-go Maja) skierowanej w kierunku miejscowości Widawa i Szczerców – graniczy z drogą gminną o nazwie Różana, przy której usytuowane są tereny z budownictwem jednorodzinnym. 

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta trawą. Działki gruntu o numerach 5399/8 i 5399/10 powstały z wydzielenia ich w wyniku realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 480 z istniejących wcześniej działek gruntu o numerach 5399/5 i 5399/6. 

Nieruchomość nie jest aktualnie wykorzystywana na zadania statutowe Województwa Łódzkiego.

osoba zarządzająca
Dariusz Płotnicki (pokój nr 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 495 976