Sieradz – Działki nr 5272/4, 5272/12, 5272/13, 5272/14, 5272/15

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana;
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego;
  • Księga wieczysta nr SR1S/00052751/2 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych;
  • Działka o numerze ewidencyjnym 5272/4 w obrębie geodezyjnym 15 Miasta Sieradza;
  • Powierzchnia działki gruntu wynosi 0,0502 ha;

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 5272/4 stanowi drogę dojazdową, na której ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe – służebność drogi koniecznej, polegająca na bezpłatnym i dożywotnim prawie przejścia i przejazdu przez działkę gruntu 5272/4 od strony ul. Sikorskiego do budynku pod adresem ul. Jana Pawła II nr 90 i 90A według paragrafu 9 na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali.

osoba zarządzająca
Michał Kaźmierczak (pokój nr 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 495 976