Sieradz, Działka nr 120/6

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana;
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego; 
  • Księga wieczysta nr SR1S/00055221/9 prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sieradzu;
  • Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 120/6 w obrębie 32 Miasta Sieradza;
  • Powierzchnia działki gruntu 0,0070 ha;

Nieruchomość obejmująca działkę gruntu nr 120/6 położona jest w północno-wschodniej części Miasta Sieradza (na obrzeżach Miasta), przy której usytuowane są tereny z budownictwem jednorodzinnym. 

Aktem notarialnym Rep. A Nr 1347/2006 z dnia 29.06.2006 r. na rzecz Województwa Łódzkiego została nabyta nieruchomość obejmująca działkę gruntu nr 120/2, położona w obrębie nr 32 Miasta Sieradza. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 190/17 z dnia 27.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 479 – ulicy Uniejowskiej w Sieradzu zatwierdzono podział nieruchomości obejmującej działkę nr 120/2 na działki nr 120/5 i 120/6. Wydzielona działka nr 120/5 została przejęta pod rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 479 i obecnie stanowi część pasa drogowego tej drogi. Natomiast działka nr 120/6 (część dawnej działki nr 120/2) znajduje się poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej, tzw. resztówka. Przedmiotowa działka posiada kształt zbliżony do trapezu i jest porośnięta trawą. Na wyżej wymienionej działce usytuowane jest jedno drzewo, fragment chodnika z kostki brukowej oraz słup elektroenergetyczny.

Nieruchomość nie jest aktualnie wykorzystywana na zadania statutowe Województwa Łódzkiego.

osoba zarządzająca
Michał Kaźmierczak (pokój nr 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 495 976