Sieradz, 3 Maja 7

opis nieruchomości
 • Nieruchomość gruntowa zabudowana;
 • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego;
 • Księga wieczysta nr SR1S/00063004/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sieradzu;
 • Działki ewidencyjne o numerach 5270/24,5270/28 w obrębie 15 miasta Sieradz;
 • Powierzchnia ogólna działek wynosi 0,4197 ha.

Nieruchomość położona jest w południowo-zachodniej części Sieradza. Do centrum miasta: administracyjno-biurowego oraz handlowo-usługowego można dojechać komunikacją samochodową w ciągu ok. 10 minut. W sąsiedztwie nieruchomości usytuowany jest między innymi Wojewódzki Szpital im. Kardynała. Stefana Wyszyńskiego a także Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Nieruchomość położona jest w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 12, która prowadzi na północny zachód w kierunku Kalisza oraz na południe ku drodze szybkiego ruchu S8 Kobierzyce – Rzgów.

Na działkach gruntu oznaczonych numerami: 5270/24 oraz 5270/28 posadowiony jest: budynek A, posiadający cztery kondygnacje nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną na parterze łączy się z budynkiem B – salą gimnastyczną oraz budynkiem C1 – łącznikiem. Budynek A wykonany jest w technologii uprzemysłowionej z elementów żelbetowych, prefabrykowanych, konstrukcję stanowią żelbetowe ramy „H”. Fundamenty ławy, stropy żelbetowe. Stropodach – płyty korytkowe. 

Parametry techniczno-użytkowe budynek A + C1

 • Powierzchnia zabudowy:             886,00 m2 + 92,00 m2 = 978,00 m2
 • Powierzchnia użytkowa:              4.000,00 m2 + 184,00 m2 = 4.184,00 m2
 • Kubatura:                                     16.060,00 m3 + 506,00 m3 = 16.566,00 m3

Budynek B – sala gimnastyczna, posiadający jedną kondygnacje nadziemną oraz jedną kondygnację podziemną. Fundamenty – ławy betonowe, stropy żelbetowe. Ściany piwnic żelbetowe, słupy, podciągi i wieńce żelbetowe. Dźwigary nad salą gimnastyczną stalowe ażurowe, stropodach wykonany z płyt korytkowych.

Parametry techniczno-użytkowe sali gimnastycznej

 • Powierzchnia zabudowy:                598,00 m2 
 • Powierzchnia użytkowa:                 527,00 m2 
 • Kubatura:                                        3.540,00 m3

Nieruchomość wyposażona jest w infrastrukturę techniczną w postaci: instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Budynek szkoły skomunikowany jest poprzez drogę wewnętrzną łączącą się z ulicą 3 Maja 7.

Nieruchomość wykorzystywana jest w części na cele statutowe województwa łódzkiego
na siedziby następujących samorządowych jednostek organizacyjnych:

 • Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, który zajmuje powierzchnię użytkową 3.357,11 m2 z łącznej powierzchni użytkowej 4.711,00 m2.
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą przy ul. Wólczańskiej 49, który zajmuje powierzchnię użytkową 102,90 m2.

Pozostała powierzchnia budynku A (tj. III piętro o łącznej powierzchni użytkowej 800,00 m2) jest niewykorzystywana i stanowi pustostan. 

 

 

 • Nieruchomość gruntowa zabudowana;
 • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego;
 • Księga wieczysta nr SR1S/00039098/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sieradzu;
 • Działki ewidencyjne o numerach 5270/25, 5270/27 i 5270/30 w obrębie 15 miasta Sieradza;
 • Powierzchnia ogólna działek wynosi 0,4979 ha.

Nieruchomość położona jest w południowo-zachodniej części Sieradza. Do centrum miasta: administracyjno-biurowego oraz handlowo-usługowego można dojechać komunikacją samochodową w ciągu ok. 10 minut. W sąsiedztwie nieruchomości usytuowany jest między innymi Wojewódzki Szpital im. Kard. St. Wyszyńskiego a także Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Nieruchomość położona jest w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 12, która prowadzi na północny zachód w kierunku Kalisza oraz na południe ku drodze szybkiego ruchu S8 Kobierzyce – Rzgów.

Na działkach gruntu oznaczonych numerami: 5270/27 oraz 5270/30 posadowiony jest budynek murowany, posiadający pięć kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnację podziemną. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 5.208,00 m2. 

Parametry techniczno-użytkowe budynku D

 • Powierzchnia zabudowy:               1.012,10 m2
 • Powierzchnia użytkowa:                5.208,00 m2
 • Kubatura:                                       20.150,00 m3

Nieruchomość wykorzystywana jest w części na cele statutowe województwa łódzkiego na siedziby następujących samorządowych jednostek organizacyjnych:

 • Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu (pomieszczenia Bursy), który zajmuje pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze
  o powierzchni użytkowej 1.574,73 m2.
 • Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu, który zajmuje pomieszczenia na drugim piętrze o powierzchni użytkowej 968,38 m2.
 • Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi która zajmuje 79,70 m2 powierzchni użytkowej na parterze budynku oraz 35,00 m2 powierzchni gruntu na cele statutowe.

Pozostała część, tj. III i IV piętro są niezagospodarowane i pozostają w stanie surowym zamkniętym.

Ponadto, na parterze w najem oddane są pomieszczenia biurowe o powierzchni użytkowej 66,95 m2 na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczna, wodną i kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, odgromową, telefoniczną. Budynek posiada również kolektory słoneczne. 

Na terenie działki oznaczona w ewidencji gruntów numerem 5270/25 urządzony został parking z którego korzystają między innymi pracownicy wyżej wymienionych jednostek.

osoba zarządzająca
Michał Kaźmierczak (pokój nr 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 495 976