Rawa Mazowiecka, Zwolińskiego 8D

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Zwolińskiego 8D stanowi własność Województwa Łódzkiego. 

Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość składa się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 508/2 położonej w obrębie geodezyjnym 4 miasta Rawa Mazowiecka o powierzchni 0,2300 ha. 

Powyższa nieruchomość została opisana w księdze wieczystej KW nr LD1R/00037666/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Nieruchomość położona jest w centrum miasta Rawa Mazowiecka. Od strony wschodniej przylega częściowo do ulicy Zwolińskiego, a częściowo do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i użyteczności publicznej, od strony północnej do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i użyteczności publicznej, od strony południowej do zabudowy przeznaczonej pod użyteczność publiczną i garaże, a od strony zachodniej do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i garaży.

Większość powierzchni działki stanowią tereny zielone. Nieruchomość jest ogrodzona płotem z przęseł w części betonowych, a w części metalowych z bramą wjazdową, droga dojazdowa do budynku znajdująca się na terenie nieruchomości jest utwardzona nawierzchnią z trylinki betonowej.

Na terenie nieruchomości posadowiony jest jeden budynek niemieszkalny o funkcji użytkowej, wybudowany w latach 50 tych XX wieku, w całości wykorzystywany na potrzeby realizacji zadań statutowych filii Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach.

Budynek biblioteki – murowany, dwukondygnacyjny (w tym poddasze nieużytkowe i podpiwniczenie). Konstrukcja dachu – drewniana, krytą papą. Stolarka okienna drewniana i PCV ( piwnica) , stolarka drzwiowa drewniana. Elewacja zewnętrzna pokryta tynkiem cienkowarstwowym. 

Budynek wyposażony jest w instalacje: 

elektryczną, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, wodociągową
i kanalizacyjną, wentylacji grawitacyjnej, systemu sygnalizacji włamania
i napadu, telefoniczną, odgromową . Budynek wykorzystywany jest obecnie
w celach realizacji zadań statutowych Województwa Łódzkiego na potrzeby Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach.

Dane techniczne budynku :

  • Powierzchnia zabudowy: 178,80 m2
  • Powierzchnia użytkowa:  216,40 m2
  •  Kubatura  1120,60 m3
osoba zarządzająca
Katarzyna Kusiak (pokój nr 112) nr tel. 112 tel. kom. 606 958 761