Radomsko, Tysiąclecia 2

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa  zabudowana; 
  • Księga wieczysta nr PT1R/00078196/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Radomsku;
  • Działka niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 277/7 o powierzchni 0,0277 ha oraz działka zabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym 278/7 o powierzchni 0,1097 ha znajduje się w obrębie 18 miasta Radomska;
  • Powierzchnia gruntu nieruchomości – 0,1374 ha.

Nieruchomość położona jest w centralnej części  miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia, na terenie o wysokim stopniu zurbanizowania obejmującym strefę zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej wraz z towarzyszącymi usługami. Dostępność komunikacyjna bardzo dobra – zarówno zbiorowa jak i indywidualna (przystanek komunikacji autobusowej w odległości ok. 30 metrów). W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowane są placówki  administracji publicznej: Urzędu Miasta Radomska, Sądu Rejonowego w Radomsku, ING Bank Śląski, Esbank  B.S. oraz budynki usługowo-handlowe. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Na nieruchomości posadowiony jest budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany na fundamentach betonowych. Stropy oparte są  na słupach nośnych żelbetowych. Mury fundamentowe wykonane są z cegły pełnej, mury parteru z cegły dziurawki. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Parametry techniczno – użytkowe budynku:

  • Powierzchnia zabudowy: 906,00 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 780,76 m2 
  • Kubatura: 3868,20 m3

Nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele statutowe Województwa Łódzkiego. Na podstawie Umowy dzierżawy z dnia 10 lipca 2018 roku jest wykorzystywana na potrzeby siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, odgromową, telefoniczną.

osoba zarządzająca
Katarzyna Kusiak (pokój nr 112) nr tel. 112 tel. kom. 606 958 761