Poddębice, Targowa 10

opis nieruchomości
 • Nieruchomość gruntowa zabudowana;  
 • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego;
 • Księga wieczysta nr SR2L/00022614/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy  w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Poddębicach;
 • Działka nr 116/1, w obrębie geodezyjnym 7 miasta Poddębice;
 • Powierzchnia działki wynosi 0,2053 ha;

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym, budynkiem zakładowej składnicy akt z garażem oraz budynkiem magazynowym. Stanowiła kompleks budynków po zlikwidowanym inspektoracie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, budynek magazynowy pełnił dotychczas funkcję magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego. Teren nieruchomości jest ogrodzony, częściowo utwardzony kostką brukową, pozostałą część terenu niezabudowanego stanowią tereny zielone (trawniki).

Parametry techniczno – użytkowe budynku biurowego:

 • Rok budowy: 1960 r.
 • Powierzchnia użytkowa: 150,70 m²
 • Powierzchnia zabudowy: 81,18 m²
 • Kubatura: 360,00 m³

Budynek składa się z 2 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, wyposażony jest w instalacje: elektryczną, odgromową, c.o. (lokalna kotłownia gazowa), wod.-kan., gazową.

Parametry techniczno – użytkowe budynku składnicy akt z garażem:

 • Rok budowy: 1960 r.
 • Powierzchnia użytkowa: 86,00 m²
 • Powierzchnia zabudowy: 114,95 m²
 • Kubatura: 257,00 m³

Budynek składa się z 1 kondygnacji nadziemnej, wyposażony jest w instalacje: elektryczną.

Parametry techniczno – użytkowe budynku magazynowego:

 • Rok budowy: 2012 r.
 • Powierzchnia użytkowa: 173,23 m²
 • Powierzchnia zabudowy: 201,56 m²
 • Kubatura: 725,11 m³

Budynek składa się z 1 kondygnacji nadziemnej, wyposażony jest w instalacje: elektryczną. Nieruchomość z wyłączeniem 16,00 m² (umowa użyczenia zawarta z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie w celu umieszczenia stacji opadowej) oddana jest w posiadanie zależne Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu – Wody Polskie.

osoba zarządzająca
Ewa Antoniak, pok. 115 nr tel. wew. 115 tel. kom. 664 496 814 email: ewaantoniak@znwl.pl