Poddębice, Narutowicza 13

opis nieruchomości
 • Nieruchomość gruntowa zabudowana; 
 • Nieruchomość stanowi współwłasność Województwa Łódzkiego do 33/100 części oraz Skarbu Państwa do pozostałej 67/100 części;
 • Księga wieczysta nr SR2L/00032548/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Poddębicach;
 • Nieruchomość składa się z działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 153 o powierzchni 0,0893 ha w obrębie geodezyjnym 1 Miasta Poddębice;

Nieruchomość położona jest w centrum Poddębic, przy jednej z głównych ulic miasta. Jest dobrze skomunikowana z drogą krajową nr 72 Łódź – Uniejów.

Na terenie nieruchomości posadowione są trzy budynki – budynek frontowy, oficyna i budynek gospodarczy, w stanie technicznym pozwalającym na bezpieczne użytkowanie. 

Budynek frontowy to obiekt murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wzniesiony w 1932 r., kilkakrotnie przebudowywany i modernizowany, ostatnio w 2000 r., wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania z lokalnej kotłowni gazowej, wentylację grawitacyjną oraz system sygnalizacji włamania i napadu dla Biblioteki Pedagogicznej. 

Parametry użytkowo-techniczne budynku frontowego:

 • Powierzchnia zabudowy – 297,00 m2;
 • Powierzchnia użytkowa – 395,70 m2
 • Kubatura – 2800,00 m3;

Oficyna to obiekt parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, którego powierzchnie wykorzystywane są przez Bibliotekę Powiatową.

Parametry użytkowo-techniczne parterowej oficyny:

 • Powierzchnia zabudowy – 114,00 m2;
 • Powierzchnia użytkowa – 87,40 m2
 • Kubatura – 510,00 m3;

Budynek gospodarczy to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, zajmowany przez zarządcę nieruchomości na potrzeby gospodarcze.

Parametry użytkowo-techniczne budynku gospodarczego:

 • Powierzchnia zabudowy – 34,00 m2;
 • Powierzchnia użytkowa – 27,00 m2
 • Kubatura – 120,00 m3;

Posiadany przez Skarb Państwa udział odpowiada powierzchni zajmowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Poddębicach i Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Poddębicach. W budynku frontowym Poradnia zajmuje w całości piętro budynku, Powiatowa Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia na parterze o łącznej powierzchni 22,60 m2. Pozostałe osiem pomieszczeń na parterze o łącznej powierzchni 159,60 m2 oraz cześć pomieszczeń w piwnicy wykorzystuje do celów statutowych Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu.

osoba zarządzająca
Ewa Antoniak, pok. 115 nr tel. wew. 115 tel. kom. 664 496 814 email: ewaantoniak@znwl.pl