Piotrków Trybunalski, Kasztelańska 7,9 i 10

opis nieruchomości
 • Nieruchomość gruntowa zabudowana;  
 • Nieruchomość  stanowi przedmiot własność Województwa Łódzkiego;
 • Księga wieczysta nr PT1P/00081067/4, prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  w Piotrkowie Trybunalskim;
 • Działki w obrębie geodezyjnym 3 miasta Piotrków Trybunalski: nr 90/1 o powierzchni 0,5934 ha, nr 97 o powierzchni 6,1320 ha nr 156/2 o powierzchni 0,3802 ha;
 • Łączna powierzchnia działek gruntu wynosi 7,1056 ha.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem murowanym pochodzącym z XVII wieku (tzw. „zamkiem”) oraz dwoma budynkami o przeznaczeniu: garażowym i gospodarczym. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz gazowej.

Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi z dnia 16.09.1967 roku (nr decyzji: KI.IV – 680/492/67), „zamek” wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych. Park przylegający do „zamku” decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31.08.1983 roku (nr decyzji: KI.IV – 5340/5/83b) jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych.

Parametry techniczno-użytkowe budynków:

Budynek Zamku – Ilość kondygnacji: 3

Parametry ogólne:

 • Powierzchnia zabudowy budynku: 1006,00 m2
 • Powierzchnia użytkowa budynku: 1600,00 m2
 • Kubatura budynku:  12786 m3

Budynek wyposażony jest w instalacje:

 • elektryczną,
 • wodną z sieci miejskiej,
 • kanalizacyjną,
 • gazową.

Budynek parterowy o przeznaczeniu garażowym

 • Rok budowy: II –ga połowa lat 70-tych XX wieku
 • Ilość kondygnacji: 1
 • Powierzchnia zabudowy: 127,00 m2
 • Powierzchnia użytkowa budynku: 115,00 m2

Budynek parterowy o przeznaczeniu gospodarczym

 • Rok budowy: II-ga połowa lat 70-ych XX wieku,
 • Ilość kondygnacji: 1
 • Powierzchnia zabudowy budynku: 24,00 m2
 • Powierzchnia użytkowa budynku: 21,00 m2

Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części Piotrkowa Trybunalskiego w odległości ok. 4 km od centrum, 0,5 km od ulicy Łódzkiej będącej fragmentem drogi krajowej nr 91 Piotrków – Łódź.

Nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele Województwa Łódzkiego obecnie jest oddana w posiadanie zależne – dzierżawę na czas nieoznaczony na rzecz Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

osoba zarządzająca
Michał Kaźmierczak (pokój nr 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 495 976