Piotrków Trybunalski, Dąbrowskiego 13

opis nieruchomości
 • Nieruchomość gruntowa zabudowana
 • Własność Województwa Łódzkiego
 • Księga wieczysta PT1P/00065319/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
 • Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 67 o powierzchni 0,0979 ha, obręb 22 miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Nieruchomość ma bardzo dobrą lokalizację, położona jest w centrum miasta  ok. 200 metrów od dworca PKP i PKS, łączy się z ulicą Słowackiego reprezentacyjną ulicą miasta Piotrkowa Trybunalskiego na której zlokalizowane są w szczególności budynki użyteczności publicznej. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki wielorodzinne wraz  towarzyszącymi usługami. 

Dla terenu na którym położona jest nieruchomość nie ma obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze strukturą funkcjonalno – przestrzenną Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,  zmienionego Uchwałą nr XLVII/566/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 października 2017 roku, działka gruntu o numerze ewidencyjnym 67  położona w obrębie 22 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MŚ – tereny zabudowy wielofunkcyjnej śródmiejskiej intensywnej (mieszanej, mieszkaniowo-usługowej).

Na nieruchomości posadowiony jest budynek biurowy, który składa się z 4 kondygnacji nadziemnych, 1 kondygnacji podziemnej. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną
i odgromową, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wodociągowo oraz kanalizacyjną, przyłączone do sieci miejskich. Na placu wewnętrznym nieruchomości znajduje się parking  o nawierzchni z kostki brukowej. Na placu posadowiony jest garaż murowany trwale związany z gruntem wyposażony w instalację elektryczną. Nieruchomość jest ogrodzona – przęsła metalowe, siatka.

Parametry techniczno-użytkowe budynku biurowego: 

 • rok budowy  1938
 • powierzchnia użytkowa budynku 715,80 m2
 • powierzchnia zabudowy 262,00 m2
 • kubatura 4750,00 m3

Parametry techniczno – użytkowe budynku garażu (dane z książki obiektu budowlanego) :

 • rok budowy   1947
 • powierzchnia użytkowa 20,00 m2
 • powierzchnia zabudowy 31,00 m2

Budynek usytuowany na nieruchomości jest wykorzystywany prze Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, które jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną. Obecnie powierzchnia całego budynku jest wykorzystywana na cele statutowe jednostki.

osoba zarządzająca
Michał Kaźmierczak (pokój nr 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 495 976