Piotrków Trybunalski, Al. 3 Maja 33 (udział 402/10000)

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana;
  • Nieruchomość stanowi współwłasność Województwa Łódzkiego (udział 402/10000);
  • Księga wieczysta nr PT1P/00056157/8;
  • Działka nr 425/7 o powierzchni 0,4163 ha w obrębie 21 miasta Piotrków Trybunalski.

Zgodnie z danymi znajdującymi się w wypisie z rejestru gruntów w skład ww. nieruchomości wchodzą dwie działki gruntu numer 425/7 o powierzchni 0,4163 ha na której usytuowany jest budynek oraz numer 425/6 o powierzchni 0,0643 ha stanowiąca część pasa drogowego ulicy Żeromskiego.

Nieruchomość ma kształt wielokąta. Od strony północnej, przylega do nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, od strony wschodniej, południowej i zachodniej przylega do dróg publicznych – ulica 3 Maja, Żeromskiego, Próchnika. Na działce po stronie zachodniej znajduje się ogrodzony parking z bramą wjazdową.

Na działce posadowiony jest budynek biurowy posiadający 3 kondygnacje naziemne, podpiwniczony o konstrukcji stalowej, o powierzchni użytkowej 3.119,34 m².

W ramach posiadanego udziału w nieruchomości Województwo Łódzkie korzysta z powierzchni użytkowej w budynku tj.:

  • pomieszczeń oznaczonych numerami: 223, 224, 225, 226, 226a na II piętrze o powierzchni użytkowej 96,60 m²,
  • powierzchni wspólnej (tj. powierzchnia klatek schodowych, korytarzy, portierni, sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych).

Ww. pomieszczenie są obecnie pustostanami, do dnia 01.09.2020 były wykorzystywane do zadań statutowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

W budynku znajduje się siedziba Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

osoba zarządzająca
Krzysztof Misiak (pokój 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 496 851