Pabianice, Kilińskiego 37

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa, zabudowana; 
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego; 
  • Księga wieczysta nr LD1P/00031771/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych;
  • Działka nr 165/4 położona w obrębie geodezyjnym P-12 Miasta Pabianic;
  • Powierzchnia gruntu 0,2740 ha

Zabudowana działka gruntu nr 165/4 w obrębie P-12 w Pabianicach przy ul. Kilińskiego zlokalizowana jest w centrum miasta, na obszarze zurbanizowanym, zabudowanym, wyposażonym w urządzenia infrastruktury technicznej, sieć dróg i traktów pieszych. Posiada regularny, prostokątny kształt. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp od  ul. Kilińskiego możliwy jest poprzez działki nr 162/1 i 162/2 stanowiące własność gminy Pabianice. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki mieszkalne i usługowo-handlowe. 

Na nieruchomości posadowiony jest budynek murowany, wolnostojący, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny do którego przylegają dwie przybudówki. 

Wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania (lokalne), odgromową, gazową, teletechniczną i system sygnalizacji włamania i napadu. Stan techniczny budynku oceniany jest jako dobry.

Parametry techniczno-użytkowe budynku :

  • Powierzchnia użytkowa :   340,00 m2, 
  • Powierzchnia zabudowy :  274,00 m2, 
  • Kubatura : 1500,00 m3

Budynek przy ul. Kilińskiego w Pabianicach wybudowany został w roku 1939. Pierwotnie był wykorzystywany jako fabryczny, wykorzystywany obecnie do realizacji zadań statutowych Województwa Łódzkiego przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. 

osoba zarządzająca
Krzysztof Misiak (pokój 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 496 851