Łódź, Wólczańska 202

opis nieruchomości

Zespół nieruchomości gruntowych, zabudowanych, które łącznie tworzą całość funkcjonalno-użytkową.

W skład ww. zespołu nieruchomości wchodzą:

  1. zabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 14/13 o powierzchni 0,4397 ha, stanowiąca nieruchomość opisaną w księdze wieczystej nr LD1M/00119340/6, będąca przedmiotem współwłasności Województwa Łódzkiego (w udziale 5623/1000) i Miasta Łodzi (w udziale wynoszącym 4377/10000);
  2. zabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 14/18 o powierzchni 0,1501 ha, wchodząca w skład nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00324679/1 stanowiąca współwłasność Województwa Łódzkiego (w udziale wynoszącym 5623/50000 części), Miasta Łódź (w udziale wynoszącym 4377/50000 części) oraz osób fizycznych;

Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów ww. nieruchomości położone są w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 198/202, w obrębie geodezyjnym S-9.

Nieruchomości położone są w obszarze historycznego układu urbanistycznego na odcinku od al. Piłsudskiego/al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej, który wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Łódzkiego pod numerem A/98. Budynki, zgodnie z kartoteką budynków, zostały wzniesione w 1954 r., 

Parametry techniczno-użytkowe budynków (ogółem):

  • Powierzchnia zabudowy: 1.932,00 m2 
  • Powierzchnia użytkowa: 7.080,20 m2
  • Kubatura: 32.286,00 m3

Obie działki gruntu stanowiących całość funkcjonalno-gospodarczą, są zabudowane sześciokondygnacyjnym (w tym dwie kondygnacje podziemne)  budynkiem frontowym oraz pięciokondygnacyjnym (w tym dwie kondygnacje podziemne) budynkiem na tyłach nieruchomości – połączonym trwale z budynkiem frontowym. 

Budynki wyposażone są w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną z sieci miejskiej, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, gazową z sieci miejskiej odgromową, wentylacji grawitacyjnej. 

Nieruchomości wykorzystywane są na cele statutowe Województwa Łódzkiego oraz w części (1 lokal mieszkalny objęty umową najmu) do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Część budynku frontowego wykorzystywana jest do zadań statutowych Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, pozostała część obiektu oraz budynek na tyłach nieruchomości są pustostanami.

osoba zarządzająca
Luiza Kacprzak (pokój nr 112) nr tel. 112 tel. kom. 664 495 839