Łódź, Włókniarzy 205

opis nieruchomości
  • Nieruchomości gruntowa zabudowana; 
  • Nieruchomość stanowi przedmiot własności  Skarbu Państwa; 
  • Użytkownikiem wieczystym gruntu oraz właścicielem naniesień stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności jest Województwo Łódzkie; 
  • Księga wieczysta nr  LD1M/00294612/4.  prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych; 
  • Działka o numerze ewidencyjnym 15/72 położona w obrębie geodezyjnym P-17;
  • Powierzchnia działki wynosi 0,0650 ha;

Aleja Włókniarzy stanowi jedną z głównych arterii miasta, komunikująca południowe i północne obszary miasta (komunikacją tramwajową, autobusową i samochodową).  Ponadto stanowi drogę krajową nr 1, w kierunku północnym na Gdańsk    i południowym na Katowice. W odległości 10 km, poprzez drogę krajową nr 1, jest dostęp do węzła autostrad A1 i A2.

W bezpośrednim otoczeniu działki znajdują się budynki parterowe o funkcji magazynowej, zabudowa stacji kolejowej Łódź-Kaliska oraz przychodnia zdrowia. W odległości około 1 km znajduje się dworzec kolejowy Łódź-Kaliska, na zapleczu którego zorganizowany jest również dworzec PKS. Odległość do ścisłego centrum miasta Łodzi to ok.2 km.  W bliskiej odległości znajdują się również przystanki tramwajowej i autobusowej komunikacji miejskiej.

Działka gruntu o numerze ewidencyjnym 15/72 położona w obrębie P-17 o powierzchni 0,0650 ha ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej – Alei Włókniarzy. Zabudowana jest budynkiem dawnej przychodni kolejowej. Jest to budynek wolnostojący, murowany, posiadający trzy kondygnacje nadziemne, jedną podziemną z przybudówką pełniącą funkcję klatki schodowej o powierzchni użytkowej wynoszącej 437,86 m2. Obecnie budynek zaadoptowany został na cele biurowo – handlowe .

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. (lokalne gazowe), telefoniczną, internetową.

Nieruchomość na podstawie umowy dzierżawy nr 22/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku oddana jest w posiadanie zależne na czas oznaczony do 31.07.2023 roku firmie Thermex Technika Grzewcza Bednarowicz – Kopałka Sp. j. 

osoba zarządzająca
Agnieszka Sadura (pokój 111) nr tel. 111 tel. kom. 664 496 816