Łódź, Wielkopolska 70/72

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa,  zabudowana; 
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego; 
  • Księga wieczysta nr LD1M/00121332/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych;
  • Działka nr 64/18 położona w obrębie geodezyjnym B-44 Miasta Łodzi;
  • Powierzchnia gruntu 0,7369 ha

Zabudowana działka gruntu nr 64/18 w obrębie B-44 zlokalizowana jest przy ul. Wielkopolskiej 70/72, w dzielnicy Łódź-Bałuty, na obszarze zurbanizowanym, zabudowanym, wyposażonym w urządzenia infrastruktury technicznej, sieć dróg i traktów pieszych. Położona jest po południowej stronie ulicy Wielkopolskiej, przy skrzyżowaniu z ulicą Turoszowską. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki wielomieszkaniowe oraz usługowo-handlowe. W odległości 450 m znajduje się dworzec kolejowy Łódź Żabieniec.

W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu, na której posadowiony jest budynek użyteczności publicznej. Składa się on z dwóch części : jednokondygnacyjnej i dwukondygnacyjnej. Część dwukondygnacyjna posiada także kondygnację podziemną. Na terenie nieruchomości od strony południowej znajduje się asfaltowe boisko. Nieruchomość jest ogrodzona płotem z siatki stalowej.

Budynek przy ul. Wielkopolskiej 70/72 wybudowany został w roku 1965 i jego stan techniczny oceniany jest jako dobry. Wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, c.o. z sieci miejskiej, gazową, teletechniczną i system sygnalizacji włamania i napadu.

Parametry techniczno-użytkowe budynku :

  • Powierzchnia użytkowa :   3555,04 m2, 
  • Powierzchnia zabudowy :  1549,00 m2, 
  • Kubatura : 14073,50 m3

Nieruchomość obecnie użytkowana jest przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi, które prowadzi działalność oświatową.  

osoba zarządzająca
Andrzej Kieresiński (pokój 113) nr tel. 113 tel. kom. 667 637 102