Łódź, Sienkiewicza 40

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana;
  • Nieruchomość będąca w samoistnym posiadaniu Województwa Łódzkiego;
  • Księga wieczysta nr LD1M/00122871/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych;
  • Działka o numerze ewidencyjnym 271/3 w obrębie geodezyjnym S-6 miasta Łodzi;
  • Powierzchnia działki wynosi 0,1518 ha.

Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum miasta, w dawnej dzielnicy Łódź-Śródmieście, wśród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przy ulicy Sienkiewicza 40. Na parterach kamienic i częściowo na piętrach  mieszczą się lokale przeznaczone na działalność  handlową i usługową.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Park im. H. Sienkiewicza, Hostel Cynamon, Herbaciarnia Niebieskie Migdały. W odległości ok. 100 m znajduje się Urząd Miasta Łodzi i główna ulica Piotrkowska. Na rogu ul. Sienkiewicza i Tuwima (ok. 40 m) jest Kościół podwyższenia Św. Krzyża.

Budowane Nowe Centrum Łodzi, z dworcem kolejowym i autobusowym, znajduje się w odległości ok. 300 m. od opisywanej nieruchomości.

Teren nieruchomości ogrodzony jest siatką oraz przęsłami betonowymi, częściowo utwardzony płytami chodnikowymi.

Nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do ulicy Sienkiewicza; dostęp do drogi publicznej został ustanowiony poprzez, służebność drogową, polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez podwórze i bramę domu działki nr 271/2.

Każdoczesnemu właścicielowi tej nieruchomości przysługuje prawo przejazdu i przechodu przez podwórze i bramę domu od. ul. Sienkiewicza położonej na nieruchomości wpisanej w księdze wieczystej kw. 1267.

Na nieruchomości posadowiony jest budynek jednokondygnacyjny w części dwukondygnacyjny, murowany o powierzchni użytkowej 338,00 m2.

Nieruchomość została w całości oddana w najem i jest wykorzystywana na potrzeby najstarszego, działającego do dziś Kina „Tatry”.

osoba zarządzająca
Krzysztof Misiak (pokój 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 496 851