Łódź, Piotrkowska 67

opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 67 stanowi przedmiot użytkowania wieczystego Województwa Łódzkiego, ustanowionego do 05.12.2089 r., a posadowione naniesienia stanowią odrębny przedmiot własności Województwa Łódzkiego. 

Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość składa się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 467/6 położonej w obrębie S-6 o powierzchni 0,1141 ha.

Nieruchomość została opisana w księdze wieczystej KW nr LD1M/00099867/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych . 

W dziale I wspomnianej wyżej księgi wieczystej zostało wpisane uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej stanowiące, że: „każdoczesnemu właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości oznaczonej jako działka 467/6 objętej niniejszą księgą służy odpłatna na czas nieoznaczony służebność drogowa(droga konieczna) polegająca na prawie przejścia  i przejazdu przez działkę 86/4 objętą księgą wieczystą LD1M/00117826/3 na całej szerokości podwórza, od drogi publicznej ulicy Piotrkowskiej do działki nr 467/6 przy ul. Piotrkowskiej 67”.

W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00099867/9 umieszczony został wpis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego – służebności gruntowej na czas nieoznaczony, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka 86/4 położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 67, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00117826/3, za jednorazowym wynagrodzeniem ,  polegająca na prawie korzystania z części działki nr 467/6 o pow. 1,29 m2, związanym z zajęciem przez elementy ocieplenia ścian szczytowych budynku znajdującego się na działce 86/4 oraz na prawie nieodpłatnego dostępu do tych elementów ocieplenie w celu wykonania  konserwacji i  niezbędnych remontów.

Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum miasta, w dawnej dzielnicy Łódź-Śródmieście, wśród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zlokalizowanej w starej zabudowie  kamienic czynszowych, przy ulicy Piotrkowskiej 67.

Na parterach kamienic i częściowo na piętrach mieszczą się lokale przeznaczone na działalność usługową taką jak: banki i inne instytucje finansowe, restauracje  oraz inne działalności gospodarcze .

Nieruchomość położona jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Łódzkiego pod numerem A/48 jako „Zespół urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej” (zabudowa ul. Piotrkowskiej na odcinku od Placu Wolności do Alei Mickiewicza/Piłsudskiego) .

Na nieruchomości posadowione są dwa budynki niemieszkalne o funkcji użytkowej. 

Pierwszy, zajmujący zachodnią i środkową część działki, to budynek czterokondygnacyjny(w tym częściowe podpiwniczenie i poddasze nieużytkowe) o powierzchni użytkowej 1355,37 m2, w którym mieściło się kino „POLONIA”.  Wybudowany w 1882 r. jest jednym z najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego  Łodzi. W 1888 r. otwarto tu stałą scenę polską, a w 1911 r. przebudowano budynek na kino „Casino”, które należało do najbardziej ekskluzywnych i droższych kin w Łodzi.

Drugi budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne o powierzchni użytkowej wynoszącej 219,10 m2 aktualnie mieści się tu restauracja „The Mexican”. 

Niezabudowana część działki jest utwardzona kostką brukową, na niej posadowione są następujące obiekty budowlane:

  • zadaszenie powierzchni wykorzystywane jako restauracja letnia (tzw. ogródek);
  • fontanna;
  • śmietnik usytuowany przy ścianie szczytowej stacji trafo. 

Dostęp do drogi publicznej został ustanowiony poprzez, służebność drogową, polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 86/4. 

Parametry techniczno – użytkowe budynków:

Budynek kina Polonia – murowany, czterokondygnacyjny (w tym strych nieużytkowy i częściowe podpiwniczenie). Konstrukcja dachu – drewniana, krytą papą. Schody wewnętrzne obłożone płytkami ceramicznymi i wykładziną, na strych schody stalowe. Posadzki w budynku cementowe pokryte częściowo terakotą i wykładziną dywanową. Stolarka okienna wykonana z profili aluminiowych , stolarka drzwiowa drewniana i PCV. Elewacja zewnętrzna pokryta tynkiem mineralnym. 

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, wodociągową i kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, sygnalizacji pożaru, telefoniczną, odgromową, hydrantową. 

Dane techniczne budynku :

  • Powierzchnia zabudowy: 799,00 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 1355,37 m2

Budynek restauracji „The Mexican” – o konstrukcji mieszanej (ściany murowane słupy i belki stalowe) dwukondygnacyjny wybudowany w latach 2002-2003. Dach pokryty papą termozgrzewalną i dachówką ceramiczną. Elewacja pokryta tynkiem cementowo-wapiennym . Podłogi w budynku częściowo drewniane, częściowo kamienne i betonowe pokryte terakotą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. 

Budynek jest wyposażony jest w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, wodociągową i kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej klimatyzacji.

Dane techniczne budynku :

  • Powierzchnia zabudowy:      131,00 m2
  • Powierzchnia użytkowa:       219,10 m2 
osoba zarządzająca
Luiza Kacprzak (pokój nr 112) nr tel. 112 tel. kom. 664 495 839